Digwyddiadau

DigwyddiadHwyl Hanner Tymor: Byd Natur

Wedi'i Orffen
29 Mai1 Mehefin 2018, 12-4pm
Pris Codir tal am rai gweithgareddau
Addasrwydd Teuluoedd

Ein thema dros hanner tymor yr haf yw Natur. Dewch draw i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog i’r teulu, wedi’u hysbrydoli gan y planhigion a’r anifeiliaid sy’n llenwi’r Amgueddfa yr adeg hon o’r flwyddyn.

Gweithgareddau Hadau:

12-4pm                £2 y plentyn

Gwnewch bêl hadau ar gyfer eich gardd, a dylunio pecyn ar gyfer hadau blodyn yr haul i fynd adref. Allwch chi dyfu blodyn enfawr?

Lleoliad: Stiwdio 2, Canolfan Ddysgu Weston

 

Taith Natur i’r Teulu: Perthi a Pyllau

1pm a 3pm         Am ddim

Dewch ar daith ddifyr i weld beth sy’n tyfu yn ein perthi ac i weld beth sy’n byw ym mhyllau dŵr y Tanerdy.

Dim angen archebu, cwrdd wrth y brif fynedfa. Bydd y teithiau yn para tua 40 munud

 

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Llun: Bwystfil bach y pwll mewn llaw wlyb
Digwyddiadau