Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Gadair Ddu

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
26 Chwefror–31 Awst 2018, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Cerdyn post i goffáu Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn). Darlun gan John Kelt Edwards. Cyhoeddwyd gan Hugh Evans a'i Feibion, Lerpwl.

logo Cymru'n Cofio

Fel rhan o raglen Cymru’n Cofio 1914-18 bydd atgynhyrchiad 3D o’r Gadair Ddu yn cael ei harddangos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Dyfarnwyd y gadair wreiddiol wedi marwolaeth y bardd o Drawsfynydd, Hedd Wyn, yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917 am ei awdl ‘Yr Arwr’.

Lladdwyd Hedd Wyn ar 31 Gorffennaf 1917 ym mrwydr Passchendaele yn ystod Y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ers dros ganrif mae’r gadair farddol yn dal yng nghartref y teulu, Yr Ysgwrn, ger Trawsfynydd.

Yn 2013 cafodd atgynhyrchiad 3D o’r gadair eiconig ei gomisiynu gan Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ysgol Beirianneg Prifysgol Cymru. Mae’r gadair wedi teithio Cymru a Gwlad Belg fel rhan o ddigwyddiadau Cymru’n Cofio 1914-18.

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Digwyddiadau