Digwyddiadau

Cwrs: Clwb Cwiltio

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
12 Mai, 16 Mehefin, 21 Gorffennaf, 22 Medi, 20 Hydref a 17 Tachwedd 2018, 10:30 - 12:30
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin
Llun: clytwaith

Mae'r clwb cwiltio'n ôl!

 

Mae hon yn sesiwn gyfeillgar ac anffurfiol sy'n gyfle i chi ddangos eich projectau a rhannu syniadau.

Bydd y gwiltwraig Samantha Jones wrth law i'ch helpu gydag unrhyw broblemau.

Mae croeso i chi wnïo â llaw, dod â'ch peiriant gwnïo neu fenthyg un o'n rhai ni.

 

Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

Buy Tickets

 

Os oes diddordeb gennych mewn cyrsiau cwiltio undydd, cadwch olwg ar ein rhestr cyrsiau yn Sain Ffagan am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch sian.lile-pastore@amgueddfacymru.ac.uk

Digwyddiadau