Digwyddiadau

CwrsCyflwyno Enamlo

Wedi'i Orffen
14 Gorffennaf 2018, 10.30am-4pm
Pris £65 / £55 gostyngiad
Addasrwydd 18+

Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn.

Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu.

Tocynnau

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â bocs bwyd neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa’n gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn o’r Dderbynfa wrth gyrraedd.

Cod post llywio lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

  • Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl
  • Iaith: Saesneg. (Hwyluso Cymraeg ar gael ar gais)
    • Os yn dymuno derbyn hwylusiad Cymraeg, dewiswch yr opsiwn hwn wrth archebu. Rhaid gwneud archebion o’r fath o leiaf un wythnos waith ymlaen llaw.
  • Mynediad: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud o’r prif adeilad a’r maes parcio ar droed – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.
Digwyddiadau