Digwyddiadau

DigwyddiadCoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

10am-5pm
Pris £10
Addasrwydd Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan

Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn.

Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Does dim angen archebu ymlaen llaw – prynwch eich tocynnau ar y diwrnod o’r Dderbynfa. Plîs nodwch fod nifer cyfyngedig o lefydd pob dydd ac mae tocynnau ar gael - cyntaf i'r felin caiff falu.

Mae'r cwrs yn costio £10 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen.

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

 

Cwestiynau Cyffredin

 

 

Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiadau