Digwyddiadau

DigwyddiadCoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
10am-5pm
Pris £10
Addasrwydd Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan

Dewch i fwynhau cwrs rhaffau cyffrous newydd fry ym mrigau’r coed bedw yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn. Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Archebwch eich sesiynau bore ar-lein, i osgoi cael eich siomi. Gallwch archebu pob sesiwn hwyrach yn y dderbynfa wrth gyrraedd.

Mae'r cwrs yn costio £10 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen.

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn. Gweithgaredd tymhorol yw CoedLan sydd ar agor rhwng Ebrill a Hydref yn unig.

Archebwch nawr!

Cwestiynau Cyffredin

Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiadau