Digwyddiadau

DigwyddiadNosweithiau Calan Gaeaf

Wedi'i Orffen
2931 Hydref, 6pm-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), plant dan 2 oed am ddim
Addasrwydd Oed 4+

Mae Calan Gaeaf ar ei ffordd, felly gwisgwch eich dillad mwyaf dychrynllyd ac ymuno â ni am noson i'w chofio yn yr Amgueddfa! Diolch i hud a lledrith technoleg, bydd yr adeiladau cyfarwydd a chyfeillgar yn troi'n guddfannau i greaduriaid gwych a gwachul. Yn newydd sbon eleni hefyd, bydd ARDAL ARSWYD iasol i'r rhai sy'n hoff o hunllefau gwyllt (oed 12+).

Bydd straeon syfrdanol i'r rhai bach o gwmpas pair y ddewines yn Oakdale, a hanesion mwy dychrynllyd i'r rhai hynaf a dewraf yng Nghapel Pen-rhiw. Ble bynnag ewch chi, rydych chi'n siŵr o gyfarfod gwesteion rhyfedd. Mae pob un ohonynt yn gymeriadau o hanesion llên gwerin rhyfeddaf Cymru, ac yn barod i godi ofn arnoch chi!

Galwch draw i'n gweithdai crefft i greu gwrthrychau wedi'u hysbrydoli gan drysorau erchyll o berfeddion ein casgliadau. Neu beth am greu hudlath dewinol yn Ysgubor Kennixton er mwyn bwrw hud ar bobl.

Bydd cerddoriaeth fyw, a jyglwyr tanbaid yn goleuo'r wybren ar Lawnt Gwalia. Wrth i'r noson ddod i ben, byddwn yn dod ynghyd i weld y Dyn Gwiail yn llosgi. Dewch i wneud dymuniad wrth i'r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau ar eich ffordd adref.

Archebwch eich tocynnau nawr am noson o gysgodion a golau gyda digon i ddychryn y teulu cyfan!

Tocynnau

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

  • Effeithiau arbennig Calan Gaeaf ar draws yr Amgueddfa awyr agored.
  • Ardal Arswyd am ddychryn ofnadwy – addas i oed 12+
  • Gweithdai Crefft Calan Gaeaf*
  • Creu hudlath
  • Straeon bwganod i blant ac oedolion
  • Cymeriadau Calan Gaeaf
  • Cerddoriaeth ac adloniant byw
  • Llosgi'r Dyn Gwiail
  • Gorymdaith lusernau (dim fflamiau noeth os gwelwch yn dda)
  • Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

*ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Grefftwyr a'r Ffair Draddodiadol

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llawn trwy Eventbrite. Archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed.

Ni ellir cael arian yn ôl na newid tocyn am ddyddiad neu ddigwyddiad arall.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn

Taflen Nosweithiau Nadolig
Llun o ddyn gwiail yn llosgi
Digwyddiadau