Digwyddiadau

Digwyddiad: Nosweithiau Nadolig

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
6–8 Rhagfyr 2018, 6pm-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (dan 16 oed), o dan 2 am ddim
Addasrwydd Pawb
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Canu carolau yng Nghapel Pen-rhiw
Hela'r Dryw yn Nosweithiau Nadolig Sain Ffagan
Y Fari Lwyd yn Nosweithiau Nadolig Sain Ffagan

Os ydych chi’n chwilio am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna cydiwch mewn llusern, gwisgwch yn gynnes a dilyn y seren i Sain Ffagan eleni!

Bydd perfformiadau o draddodiadau Nadolig unigryw Cymru: y Fari Lwyd a Hela'r Dryw. Bydd tanllwyth o dân, carolau yn y capel, canu Plygain traddodiadol yn yr Eglwys a band pres ar lawnt Gwalia.  

Bydd cyfle i'r rhai bach gwrdd â Siôn Corn. Gallwch ysgrifennu llythyr at Siôn Corn yn yr ysgoldy Fictoraidd a'i bostio yn swyddfa bost leiaf Cymru. Galwch draw am sgwrs gyda'r Postfeistr. Dewch am dro ar drên bach y Nadolig i Ffermdy Llwyn-yr-eos i gwrdd â Siân Corn yn ei chegin. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw mewn i'r stablau ar y ffordd – rydym wedi gwahodd ambell i westai pedair coes arbennig iawn!

Yn ogystal â'n gweithdai crefft, bydd yna lu o weithgareddau eraill, gan gynnwys creu torchau i oedolion, addurno dynion bach sinsir gyda'r teulu cyfan a llawer mwy. Dechreuwch ar y siopa Nadolig yn ein marchnadoedd bwyd a chrefftau Nadoligaidd – cyfle i gael anrhegion a danteithion sy ddim ar gael ar y stryd fawr.

Wrth i'r noson ddod i ben, byddwn yn dod at ein gilydd yn y Neuadd Groeso i ganu carolau i godi eich calon – pa ffordd well sydd i fwynhau hwyl yr ŵyl nag yn Nosweithiau Nadolig Sain Ffagan.

Tocynnau

Ni ellir cael arian yn ôl na newid tocyn am ddyddiad neu ddigwyddiad arall.

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

 • Perfformiadau o'r Fari Lwyd a Hela'r Dryw gan Gwmni Dawns Werin Caerdydd  
 • Canu carolau yn y Capel
 • Canu Plygain yn Eglwys Sant Teilo
 • Cyfarfod Siôn Corn (anrheg fach i bob plentyn)
 • Ysgrifennu eich rhestr Nadolig yn yr ysgoldy
 • Perfformiadau Band Pres
 • Trên bach y Nadolig
 • Adrodd straeon a chymeriadau’r Nadolig
 • Gweithdai crefft i oedolion a theuluoedd*
 • Canu carolau gyda'n gilydd i orffen y noson
 • Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

* ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Nadolig a'r Ffair Draddodiadol

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llawn trwy Eventbrite. Archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn

 

Stondinwyr Marchnad Grefftwyr:

Bezeal | Flower Faeries | Sadie Hurley Ceramics | Polytypic Art | Made in Stone | Turn ‘n’ Burn | Juls Hearts & Flowers | Garlic Meadow | Heather Wicker | Welsh Made Dragons | Jenny Lambert Art | Tycwrdd Crafts | Bespoke Pet Portraits | Bry Ffin Sewing Room | Paul Hindmarsh Photography | Dragon Glass | Taffy’s Treats | Nikolas Nik Naks | Cwmfelin Wax | Eternal Rose | Folk Soap | Delicia Cakes & Teas | Ceri Priestley Photography | Jan Mason | Louise Pritchard & Harrington Smith Art | My Pet Treats | Mrs Sweet Scents | iCreate Art | A Bit of a Pickle

Digwyddiadau