Digwyddiadau

Digwyddiad: Castell Tywyll Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
16 Tachwedd 2018, 7.30pm
Pris £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Addasrwydd 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Archebu lle www.cardiffhistory.co.uk

Taith ysbrydion 100 munud fin nos. Bydd y daith yn dechrau trwy gerdded i'r castell ar hyd llwybr coediog heibio'r llynnoedd, safle pentref gwreiddiol Sain Ffagan. Byddwn yn stopio yno i glywed am rai o straeon a chwedlau'r ardal, cyn cyrraedd y castell ei hun...

Ar ôl mynd i mewn, byddwn yn archwilio'r ystafelloedd a'r coridorau tywyll, ar drywydd hanesion iasol.

Pris: £12.50 (Oedolion) £10 (plant 10-13 oed)

Addas i: 10+ (rhaid i blant dan 18 fod yng nghwmni oedolyn)

Does dim gemau na thriciau ar y daith hon. Rydym wedi ymchwilio’n drylwyr ac yn driw i bob stori. Ar y daith golau fflachlamp o’r gerddi a’r adeiladau, awn i’r union lefydd lle mae pobl wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.

Partneriaeth rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Cardiff History and Hauntings yw’r teithiau.

Nifer benodol o lefydd sydd ar gael, ac mae’n rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: www.cardiffhistory.co.uk.

      

Digwyddiadau