Digwyddiadau

DigwyddiadTaith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf 2018
Pris £12.50 oedolyn, £10 am 10-13 oed
Addasrwydd 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Archebu lle www.cardiffhistory.co.uk.

Dyma fersiwn fyrrach o'n prif daith ysbrydion, ond mae'r awyrgylch yr un mor ddychrynllyd, ac mae digon o hanesion, chwedlau a straeon ysbryd sy'n addas i oedran ychydig yn iau.

Taith ysbrydion 90 munud fin nos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a'i adeiladau hanesyddol. Byddwn yn ymgynnull yn y gwyll am straeon iasol – ond gwir – am ddigwyddiadau dychrynllyd!

Pris: £12.50 (Oedolion) £10 (plant 10-13 oed)

Addas i: 10+ (rhaid i blant dan 18 fod yng nghwmni oedolyn)

Does dim gemau na thriciau ar y daith hon. Rydym wedi ymchwilio’n drylwyr ac yn driw i bob stori. Ar y daith golau fflachlamp o’r gerddi a’r adeiladau, awn i’r union lefydd lle mae pobl wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.

Partneriaeth rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Cardiff History and Hauntings yw’r teithiau.

Nifer benodol o lefydd sydd ar gael, ac mae’n rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: www.cardiffhistory.co.uk.

Cilewent
Digwyddiadau