Digwyddiadau

Digwyddiad: Owain Glyndŵr: Ein Harwr Ni

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
22 Medi 2018, 11am Cymraeg,1pm Saesneg, 3pm Saesneg
Pris £5 y pen
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Tocynnau ar gael trwy Eventbrite

© Iolo Penri

Ar ôl blynyddoedd o fyw dan ormes Arglwyddi’r Mers a brenhiniaeth Lloegr, dyma un Cymro dewr yn penderfynu taw digon oedd digon.Breuddwydiodd am gael annibynniaeth i Gymru, ac yn 1400 cyhoeddodd ei hun yn Dywysog Cymru. Am ddeuddeng mlynedd, arweiniodd wrthryfel yn erbyn awdurdod Lloegr yng Nghymru, ac er iddo lwyddo ar y cychwyn, yn y diwedd bu'n rhaid iddo enclio.

Cyfle i gyfarfod ag Owain Glyndŵr mewn sioe rhyngweithiol wedi’i anelu at blant 6 - 11 blwydd oed. Beth achosodd y gwrthryfel ? Beth ddigwyddodd yn ystod y deuddeng mlynedd o frwydro, a pham inni yn dal i gofio a chyfeirio at Owain Glyndŵr fel un o’r arwyr mwyaf erioed ?

11am - Sioe Gymraeg

1pm - Sioe Saesneg

3pm - Sioe Saesneg

Tocynnau - Sioe Gymraeg

Tocynnau - Sioe Saesneg

Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Mae’r cynhyrchiad hwn gan gwmni 'Mewn Cymeriad', fel rhan o’r Ŵyl Hanes Cymru i Blant.

 

Digwyddiadau