Digwyddiadau

CwrsCwrs: Cyflwyno Enamlo

Wedi'i Orffen
26 Ionawr 2019, 10:30am - 4pm
Pris £55 / £65
Addasrwydd Oed 18+
Archebu lle Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn.

Prynu Tocynnau

Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu.

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel newydd sbon yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl.

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Addasrwydd Oed 18+ 

Digwyddiadau