Digwyddiadau

Digwyddiad: Memento Mori - Caffi Marwolaeth

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
3 Tachwedd 2018, 11am-3pm
Pris Am ddim* (Rhaid talu £5 ar gyfer bob tocyn i gadw lle )
Addasrwydd oed 15-24
Archebu lle Tocynnau ar gael trwy Eventbrite

Ymunwch â ni yng Nghaffi Marwolaeth cyntaf Sain Ffagan

Mewn Caffi Marwolaeth mae cyfeillion a dieithriaid yn dod ynghyd i rannu cacen a phaned a thrafod marwolaeth yn agored, heb nod nac agenda. Yn hytrach na sesiwn gefnogi galar neu gynghori, cyfarfod anffurfiol yw hwn sy'n gyfle i siarad am bethau na chaiff eu trafod yn aml.

Dan arweiniad Louvain Rees ac Abike Ogunlokun, bydd Caffi Marwolaeth cyntaf Sain Ffagan yn edrych ar ein delwedd ni o farwolaeth yng Nghymru, a diwylliannau eraill, heddiw ac yn y gorffennol.

Dewch i ganfod awyrgylch angladdol yr Amgueddfa wrth fynd ar 'daith marwolaeth', gweld a dal gwrthrychau o'r casgliadau, mwynhau cacen a phaned, sgwrsio am ddiwedd bywyd a chreu gemwaith coffa eich hun!

Dewch â hen ffotograffau, dillad, gwallt neu gofroddion tebyg o'ch anwyliaid (gallant fod yn fyw o hyd!) i'ch ysbrydoli yn ein gweithdy gemwaith coffa.

Archebu: Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael – rydym yn eich cynghori i archebu'ch tocynnau ymlaen llaw trwy Eventbrite. Bydd unrhyw lefydd sy’n weddill ar gael ar ddechrau'r diwrnod ar sail cyntaf i'r felin.

Pris: Am ddim* Rhaid talu £5 ar gyfer bob tocyn i gadw lle – caiff yr arian hwn ei ddychwelyd i'ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i chi fynychu'r digwyddiad.

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Hygyrchedd: Bydd y daith dywys sy'n rhan o'r digwyddiad hwn yn ymweld â rhai adeiladau hanesyddol sydd ddim yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Tocynnau

 

Digwyddiadau