Digwyddiadau

Digwyddiad: Penwythnos Agoriadol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
20 a 21 Hydref 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae croeso o'r newydd i chi yn yr Amgueddfa – ymunwch â'r dathliadau ar 20 a 21 Hydref.

Dewch i fwynhau orielau ac adeiladau hanesyddol newydd sbon yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru! Wedi project ailddatblygu £30 miliwn, mae'r amgueddfa ar ei newydd wedd bellach ar agor yn ac yn barod amdanoch.

Newydd:

  • Tair oriel newydd sbon:
  •    Cymru... Mae'r 300 gwrthrych a'r 16 stori newidiol yn rhoi cyfle i bawb gyfrannu a chreu hanes gyda'i gilydd. Ymunwch â'r sgwrs a rhannu eich straeon gyda #creuhanes #makinghistory.
  • Byw a bod Dewch i weld sut mae pobl Cymru wedi gwisgo, bwyta, gweithio, chwarae a marw dros y canrifoedd.
  • Mewn cilfach goediog dawel, mae Gweithdy, ein hadeilad gwyrdd newydd sbon sy'n fyd o greu a chrefftau. Cewch ddathlu sgiliau cenedlaethau o grefftwyr yn yr adeilad pwrpasol hwn. 
  • Llys Llywelyn, ail-gread hynod o un o lysoedd Tywysogion Gwynedd, yw'r adeilad hanesyddol diweddaraf i gael ei godi yma yn Sain Ffagan.  Mae'n seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol o Lys Rhosyr ar Ynys Môn. Camwch i un o lysoedd Oes y Tywysogion a gweld sut y byddai Llywelyn Fawr wedi byw, gwledda a llywodraethu 800 mlynedd yn ôl.  

Bydd cyfle i gwrdd â rhai o'r staff a'r gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio mor galed i wireddu'r project. A bydd digwyddiadau a gwesteion arbennig o blith teulu a ffrindiau'r Amgueddfa, gan gynnwys:  

  • Cerddoriaeth gan y DJ Bethan Elfyn fel rhan o gynllun Gorwelion y BBC.
  • Perfformiadau gan ABC, ysgol berfformio yng Nghaerdydd, a Chôr yr Amgueddfa.
  • Cyfle i bwytho croglen Culhwch ac Olwen gyda'r artist, Cefyn Burgess yn Llys Llywelyn.
  • Dangosiad o Amser Maith yn Ol, cyfres newydd ar S4C o 23 Hydref 2018. Rhoddwyd canitad gan S4C a Boom Plant.
  • Perfformiadau gyda'r nos o Atgyfodi - dewch i weld a chlywed yr Amgueddfa mewn golau newydd, i gyfeiliant Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Manylion llawn a gwybodaeth am docynnau ar wefan Atgyfodi.

Gwireddwyd project ailddatblygu Sain Ffagan diolch i gefnogaeth hael y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill.

Cefnogir y dathliadau dros y penwythnos gan Gynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Mynediad am ddim.

 

Digwyddiadau