Digwyddiadau

DigwyddiadSesiwn Grefftau: Cwiltio

19 Ionawr, 16 Chwefror, 23 Mawrth, 18 Mai, 22 Mehefin, 21 Medi, 19 Hydref a 23 Tachwedd, 10:30am - 12:30pm
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

Mae’r sesiynau cyfeillgar, anffurfiol hyn yn gyfle i chi weithio ar eich projectau, rhannu a chlywed syniadau. Bydd y gwiltwraig Samantha Jones wrth law i’ch helpu gydag unrhyw broblemau. Mae croeso i chi wnïo â llaw, dod â’ch peiriant gwnïo neu fenthyg un o’n rhai ni.

 

Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

 

Prynu Tocynnau

Llun: clytwaith
Digwyddiadau