Digwyddiadau

Digwyddiad: Sesiwn Grefftau: Cwiltio

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 Medi, 17 Hydref a 21 Tachwedd 2020, 10:30am - 12:30pm
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.
Llun: clytwaith

Mae’r sesiynau cyfeillgar, anffurfiol hyn yn gyfle i chi weithio ar eich projectau, rhannu a chlywed syniadau. Bydd y gwiltwraig Samantha Jones wrth law i’ch helpu gydag unrhyw broblemau. Mae croeso i chi wnïo â llaw, dod â’ch peiriant gwnïo neu fenthyg un o’n rhai ni.

 

Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

 

Tocynnau

Digwyddiadau