Digwyddiadau

Digwyddiad#Sgrinwyna

Wedi'i Orffen
125 Mawrth 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Tymor yr ŵyn bach yw’r gwanwyn yng Nghymru, ac rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi y bydd #sgrinwyna yn ôl ar Ddydd Gŵyl Dewi, ac mae am fod yn well nag erioed!

Bydd modd i chi ddilyn yr holl gyffro yn fyw o’r sied wyna, felly ewch i amgueddfa.cymru/sgrinwyna ac ymuno â ni wrth i ni ddathlu’r Gwanwyn!

 

#sgrinwyna – llif byw ar Facebook Live Mawrth 2 a 9 (amseroedd i’w cadarnhau)

Sadwrn 2/3/19 - 2-4pm

Sadwrn 9/3/19 - 10.30am-12.30pm

Yn ogystal â llif Sgrinwyna ar y wefan, eleni bydd #sgrinwyna i’w weld ar dudalen Facebook Sain Ffagan am ambell sesiwn ryngweithiol arbennig. Bydd sylwebaeth fyw ar beth bynnag sy’n digwydd yn y sied – bydd yn gyfle i holi cwestiynau i’r tîm.

Sgrinwyna
#Sgrinwyna
Digwyddiadau