Digwyddiadau

CwrsCwrs Hanner Dydd: Cerfio Llwyau

Wedi'i Orffen
16 Chwefror 2019, 10.15am-12.45pm neu 1.30pm-4pm
Pris £50 | £40 gostyngiad
Addasrwydd 18+

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod:

- Defnyddio offer torri pren yn ddiogel

- Sut i gerfio pren gyda chyllyll

- Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy

- Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren

- Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanynt

Tocynnau

 

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd eich cwrs yn dechrau am 10.15am neu 1:30pm yn adeilad newydd sbon Gweithdy - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn yr adeilad ysbrydoledig, Gweithdy, sef gweithdy crefft ac oriel newydd sbon yr Amgueddfa sy’n dathlu sgiliau gwneuthurwyr ddoe a heddiw.

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau: digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl.

Hygyrchedd: Mae Stiwdio Gweithdy 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion mynediad.

Addasrwydd Oed 18+

 

Vic Phillips yn cerfio llwy
Digwyddiadau