Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Lliwio Indigo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
21 Mawrth 2020, 10:30am - 4pm
Pris £65 | £55
Addasrwydd 16+*
Archebu lle Archebwch trwy Eventbrite

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. *

 

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at liwio indigo yn adeilad newydd Gweithdy - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Gyda chymorth yr artist tecstilau lleol, Cat Lewis, byddwch chi'n dysgu technegau sylfaenol lliwio indigo naturiol a chreu patrymau.

Mae pris y cwrs yn cynnwys yr holl ddeunyddiau ond mae croeso i chi ddod â ffabrig eich hun hefyd - does dim math beth â gormod!Beth am liwio hances, crys t, casyn gobennydd, gwisg haf, trowsus lliain, sgarff, bag siopa neu liain bwrdd?Does dim rhaid i'r eitemau fod yn wyn. Gall eitem lliw neu gyda phrint gael ei gweddnewid mewn ffordd hynod ddiddorol. Mae hoff eitemau, neu rai wedi cael peth defnydd hefyd yn ddewis da. Edrychwch ar y label i wneud yn siŵr eu bod yn ffibrau naturiol - cotwm, bambŵ, hemp, gwlân, lliain, fiscos neu sidan.

Darperir ffedogau, ond bydd diferion indigo ym mhobman felly gwisgwch ddillad addas.

 

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae Gweithdy 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Digwyddiadau