Digwyddiadau

Digwyddiad: Mis Hanes LGBTQ+

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
19 Chwefror–2 Mawrth 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Byddwn yn gweithio gyda phobl ifanc LGBTQ+ i gynnal fflach-arddangosfa o'u gwaith celf yn ogystal â diwrnod o weithdai a gweithgareddau i'r teulu yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale.

Mawrth 19 Chwefror - Sadwrn 2 Mawrth 

Arddangosfa yn cynnwys:

 • Ffotograffau wedi’u tynnu gan bobl ifanc LHDTQ+ yng Nghymru ar gamerâu untro
 • Portreadau o ffigyrau amlwg LHDTQ+ o Gymru
 • Zines; the hidden LGBTQ+ hanes y prif Arcana
 • Animeiddiad poblogaidd Miles Rozel, Gender Identity Terminology
 • Ffilm arbrofol Jake A. Griffith, Switch Hitter

Sadwrn 23 Chwefror 

11am-1pm 

Gweithdai i’r teulu yn cynnwys:

 • Addysg rhyw i bawb gyda Juliette Georges; Dyluniwch eich pyped bys personol a saethu ffilm fer addysgiadol am gariad, rhywedd a thyfu fyny.
 • Gweithdy Creadigol Hunaniaeth gyda Miles Rozel; Ymunwch â Miles mewn gweithdy creadigol a fydd yn caniatáu i chi archwilio eich hunaniaeth drwy weithgareddau gweledol ar y cyd!
 • Darlleniadau Tarot gydag Elliott Cooper; Beth yw eich rhywedd emosiynol, meddyliol ac ysbrydol? Dewch i ganfod yr ateb gyda darlleniad tarot queer gan Elliott Cooper, gyda’u pecyn o gardiau tarot pwrpasol, ac i ddysgu am hanes cudd LHDTQ+ y Prif Arcana.

1.30pm–5pm

Gweithdai 18+ yn cynnwys:

 • Addysg rhyw i bawb gyda Juliette Georges; Dyluniwch eich pyped bys personol a saethu ffilm fer addysgiadol am gariad, rhywedd ac *ahem* rhyw.
 • Gweithdy Creadigol Hunaniaeth gyda Miles Rozel; Ymunwch â Miles mewn gweithdy creadigol a fydd yn caniatáu i chi archwilio eich hunaniaeth drwy weithgareddau gweledol ar y cyd!
 • Darlleniadau Tarot gydag Elliott Cooper; Beth yw eich rhywedd emosiynol, meddyliol ac ysbrydol? Dewch i ganfod yr ateb gyda darlleniad tarot queer gan Elliott Cooper, gyda’u pecyn o gardiau tarot pwrpasol, ac i ddysgu am hanes cudd LHDTQ+ y Prif Arcana.

Sadwrn 2 Mawrth 

11am-2.30pm, Stiwdio 1 a 2 

 • Llwyau Caru i Holl Garwyr y Byd gyda Jade Jenkins; Yn ôl traddodiad, roedd llwyau caru pren yn cael eu cerfio ag addurniadau, a’u rhoi yn rhodd o fwriad rhamantus. Addurnwch eich llwy garu eich hun i’w rhoi i’ch cariadon a’ch ffrindiau.
 •   Cerfluniau Bach  gyda Josh Baurley; Bu i Eleanor Butler a Sarah Ponsonby, a gaiff eu hadnabod fel Merched Llangollen, ffoi gyda’i gilydd i Gymru ym 1778 i dreulio gweddill eu hoes yn hapus yn nhref Llangollen. Dathlwch eu bywyd a’u cariad drwy baentio eich cerflun bach eich hun o Ferched Llangollen.

11am-3pm, Sefydliad y Gweithwyr Oakdale 

 • Dewch i Ganu gydag Izzy Joan; dewch i gael eich swyno gan ein Cantores Queer.

 

Digwyddiadau