Digwyddiadau

DigwyddiadAilddychmygu’r Archif: Dylunio’r Dyfodol

Wedi'i Orffen
23 a 24 Chwefror 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymyriadau yn Sain Ffagan

Wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau Sain Ffagan, bydd myfyrwyr ail a thrydydd blwyddyn y Rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) yn ymateb i gyfres o wrthrychau yn yr Amgueddfa ac yn eu hail-greu a’u hailddychmygu mewn gwahanol ddeunyddiau a dulliau.

Caiff y gwrthrychau, wedi’u gwneud o bapur, defnydd neu ar ffurf, eu gosod yn eu cyd-destun mewn adeiladau hanesyddol a lleoliadau o gwmpas yr Amgueddfa.

Lleoliadau (gyda rhifau map):

Orielau: Cymru... (3), Byw a Bod... (4), Gweithdy (32)

Yr Adeiladau Hanesyddol: Castell Sain Ffagan (59), Ffermdy Kennixton (6), Ffermdy Llwyn yr Eos (10), Swyddfa Bost Blaen-waun (19), Siop Gwalia (21), Tai Teras Rhyd-y-car (44), Capel Pen-rhiw (49)

Digwyddiadau