Digwyddiadau

Digwyddiad: Y Dychweliad - The Return

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
14–16 Mawrth 2019, Drysau 6.45pm, perfformiad 7.30pm-9pm
Pris Am ddim* (Rhaid talu £5 ar gyfer bob tocyn i gadw lle)
Addasrwydd Pawb

Perfformiad theatr dwyieithog* yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale.

Bydd Re-Live yn gweithio gyda chyn-filwyr, teuluoedd ac aelodau o'r gymuned i ail-greu dawns fuddugoliaeth a gynhaliwyd yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale ar gyfer milwyr yn dychwelyd o'r Rhyfel Byd Cyntaf. Cynhaliwyd dawnsfeydd tebyg ledled Cymru. Bydd Y Dychweliad - The Return hefyd yn rhannu profiadau cyn-filwyr o'r 21ain ganrif o ddychwelyd i'w cymuned ar ôl bod mewn rhyfel.

Bydd sesiwn 20 munud holi ac ateb ar ôl y perfformiad.

 

Tocynnau

 

Rhaid cyrraedd erbyn 7pm. Bydd taith tywys tua 15 munud yn cychwyn yn y prif adeilad ac yn arwain y gynulleidfa i Sefydliad y Gweithwyr Oakdale. Bydd y perfformiad yn cychwyn am 7.30pm

Iaith: *Dyma berfformiad arbennig o sioe newydd sbon sy’n plethu’r Gymraeg a Saesneg. Ni fydd yn ddwyieithog yn yr ystyr draddodiadol (ni fydd isdeitlau na chyfieithu ar y pryd), yn hytrach bydd y ddwy iaith i’w clywed drwy’r perfformiad i wahanol raddau.

Hygyrchedd: Mae'r digwyddiad yma yn cymryd lle lan grisiau yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale. Adeilad hanesyddol ydy Oakdale - does dim lifft. Mae Oakdale 10 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio. Plîs gadewch digon o amser i gyrraedd yr adeilad ar gyfer dechrau'r sioe am 7.30pm. Bydd bws ar gael i dywys rhai sydd methu cerdded yn dda i Oakdale. Archebwch le ar y bws trwy Eventbrite. Nifer cyfyngedig o lefydd - cyntaf i'r felin. Bydd y bws yn gadael y prif adeilad am 7.15pm. 

Pris: Am ddim* Rhaid talu £5 ar gyfer bob tocyn i gadw lle – caiff yr arian hwn ei ddychwelyd i'ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i chi fynychu'r digwyddiad.

Bydd y perfformiadau yn cael eu ffilmio a bydd ffotograffiaeth hefyd yn digwydd ar nos Iau 14 Mawrth. Wrth archebu lle rydym yn cymryd eich bod yn rhoi caniatâd ymlaen llaw i gael eich ffilmio. 

Cefnogir gan Gynllun Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog, Cyngor Celfyddydau Cymru, Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru a Chyn-filwyr GIG Cymru.

 

Digwyddiadau