Digwyddiadau

Digwyddiad: Penwythnos Crefftau Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
15 a 16 Mehefin 2019, 10am-4pm
Pris Codir tâl i rai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch o flaen llaw am Ddosbarthiadau Meistr

Mae crefftau a chreu wrth galon Sain Ffagan a'r casgliadau. Mae'r orielau newydd yn llawn o wrthrychau a wnaed â llaw - rhai ohonynt dros 200,000 o flynyddoedd oed. O wrthrychau bob-dydd i decstilau cywrain - mae'r awydd i greu ac addurno yn rhan o'r natur ddynol.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu crefft a chreadigrwydd mewn digwyddiad newydd sbon dros y penwythnos.

  • Cewch weld sgiliau traddodiadol ar waith wrth i grefftwyr dawnus ymuno â ni ym mhob cwr o'r Amgueddfa.
  • Dewch am ddosbarth meistr i roi cynnig ar grefft newydd am bris arbennig y Penwythnos Crefftau sef £20. (Niferoedd cyfyngedig - archebwch o flaen llaw i osgoi unrhyw siom)
  • Galwch heibio un o'n sesiynau gweithgaredd i'r teulu. Mae'r sesiynau hyn yn addas i grefftwyr ifanc ac oedolion - fydd y pris yn ddim mwy na £5 y sesiwn, a bydd digon o ddewis. Edrychwch ar y map i weld beth sydd ar gael, ac yn lle. Dim angen archebu ymlaen llaw - talwch wrth gyrraedd.

Codir tâl am rai gweithgareddau, a gall fod cyfyngiadau oed a lle. Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Hygyrchedd: Mae'r digwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws yr Amgueddfa, ac mae'r rhan fwyaf yn gwbl hygyrch. Gall gweithgareddau yn y Talwrn (adeilad 20) fod yn anaddas i ddefnyddwyr cadair olwyn oherwydd natur yr adeilad.

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau