Digwyddiadau

Digwyddiad: Nosweithiau Calan Gaeaf

Wedi'i Orffen
29–31 Hydref 2019, 6pm-9pm
Pris £13 oedolion, £10 plant o dan 16), o dan 2 am ddim
Addasrwydd Addas i deuluoedd â phlant 4-12
Llun o ddyn gwiail yn llosgi

Mae Calan Gaeaf ar ei ffordd, ac mae'n bryd dod â'r bwganod bach drygionus i'r Amgueddfa am noson ddychrynllyd o dda!

 • Dilynwch eich trwynau o amgylch yr Amgueddfa i ganfod ein gwesteion arallfydol. Mae pob un yn gymeriadau o hanesion llên gwerin rhyfeddaf Cymru – fyddwch chi'n ddigon dewr i roi cnoc ar y drws?
 • Bydd y Dyn Gwiail yn llosgi bob nos hefyd. Dathlwch wrth groesawu'r gaeaf a gwneud dymuniad wrth i'r gwreichion dasgu!
 • Bydd straeon syfrdanol yn cael eu hadrodd o bulpud Capel Penrhiw ac o gwmpas crochan y wrach yn Oakdale.
 • Rhowch gynnig ar rai o'r gweithdai crefft a cherfio pwmpen, creu gwialen hud neu ysgrifennu eich swyn eich hun yn yr Ysgoldy.
 • Galwch draw i Sgwâr Gwalia i fwyta a thorri syched.

Tocynnau

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw trwy Eventbrite.

Ni ellir rhoi ad-daliad neu gyfnewid am ddigwyddiad neu ddyddiad arall wedi prynu'r tocyn.

Addas i deuluoedd â phlant 4-12

Plant dan 2 oed am ddim – archebwch docyn am ddim i bob plentyn dan 2 oed.

 

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

 • Gweithgareddau galw draw*
 • Cerfio pwmpen
 • Creu ffon hud
 • Crefftau Calan Gaeaf
 • Ysgrifennu swynion
 • Straeon ysbryd
 • Perfformiadau gan gymeriadau Calan Gaeaf
 • Llosgi'r Dyn Gwiail am 7.45pm
 • Parcio ar gyfer y digwyddiad (ar ôl 5pm)

* ddim yn cynnwys gweithgareddau'r Farchnad Grefftwyr a'r Ffair Draddodiadol.

Bydd bwyd a diod ar gael i'w prynu o gaffi'r Amgueddfa yn y Prif Adeilad ac ar stondinau ar Sgwâr Gwalia.

Cŵn cymorth yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn.

Digwyddiadau