Digwyddiadau

Digwyddiad: Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Hydref

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Tachwedd 2020, 11am
Pris £2
Addasrwydd Oedolion
llun;dail hydrefol

Ymunwch â rhai o dîm garddio Sain Ffagan am daith o gwmpas y gerddi yn edrych ar blanhigion y tymor, gyda chyngor ar sut i’w tyfu.

Hygyrchedd: Bydd y sesiwn hon yn cynnwys llawer o gerdded gan gynnwys llethrau, felly gwisgwch esgidiau a dillad addas.

Archebu: Dim angen archebu ymlaen llaw – cyfarfod wrth y Brif Fynedfa.

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai’n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynnau Iaith Gwaith sy’n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau