Digwyddiadau

Digwyddiad: Gŵyl Fwyd 10

Wedi'i Orffen
7 a 8 Medi 2019
Pris Mynediad am ddim - codir tal am rai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb
Menyw yn dal pitsa a prosecco yn Wyl Fwyd Sain Ffagan

Credwch neu beidio – mae Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn 10 oed! Felly yn ogystal â’r wledd arferol o weithgareddau i’r teulu a bwydydd blasus, eleni bydd danteithion arbennig ychwanegol i’n helpu i ddathlu.

  • Cerddoriaeth fyw wedi’i churadu gan Tafwyl a BBC Gorwelion
  • Blas ar Sgwrs: Bydd pob math o arbenigwyr bwyd yn Sain Ffagan y penwythnos hwn, felly dewch draw i un o’n sgyrsiau arbennig
  • Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru: Os nad oeddech chi yma llynedd, peidiwch â phoeni – mae’r sioe lysiau wych yn ôl!
  • Bydd yr Amgueddfa ar agor yn hwyrach ar nos Sadwrn i roi cyfle i chi fwynhau’r digwyddiad yn llawn. Cyfle i ymlacio a mwynhau dyddiau ola’r haf tan 7pm.

Newydd! Cymrwch olwg ar y digwyddiadau cyffrous yma sydd hefyd yn rhan o ddathliadau’r Ŵyl eleni*

  • Tân a Mwg yn cyflwyno… Gwledda: Cyfle i fod ymysg y cyntaf i giniawa a phrofi bwydlen dymhorol arbennig yn Llys Llywelyn, llys tywysog canoloesol o’r 13eg Ganrif.
  • Cwrs: Pobi Bara Traddodiadol: Cyfle unigryw i droi eich llaw at bobi bara traddodiadol yn ein popty cymunedol hanesyddol o Georgetown, ac fe gewch fynd adref â’ch torth flasus ar ddiwedd y cwrs.

Codir tâl ar gyfer y digwyddiadau yma ac mae’n rhaid prynu pob tocyn o flaen llaw. Mae cyfyngiad oed o 18+.

Mynediad am ddim i’r digwyddiad, codir y tâl arferol o £5 am barcio.

Bydd stondinau yn cynnwys: 

Cavavan | Williams Brothers Ciders | Ffwrnes Pizza | Grazing Shed | Pakora Pod | Fudge Pots | The Old Board Company | The Welsh Cheese Company | The Welsh Confection | Blaenafon Cheddar Company | Ele’s Little Kitchen | Glam Lamb | Little Marakesh | Meat and Greek | Mr Croquewich | Stedman Brothers | The Queen Pepiada | Tram Dogs Street FoodLittle Grandma’s Kitchen | Coity Bach | Oasis | Chocolate House

a llawer mwy! 

 

Rhaglen diwgyddiadau Gŵyl Fwyd:

 

Digwyddiadau