Digwyddiadau

DigwyddiadCoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

23 Chwefror3 Mawrth 2019, 10.15am-4.30pm
Pris £10
Addasrwydd Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn. Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Does dim rhaid archebu o flaen llaw - prynwch eich tocynnau ar y diwrnod o ddesg CoedLan. Os hoffech sicrhau lle, gallwch archebu o flaen llaw trwy ffonio 02920 573322.

Mae'r cwrs yn costio £10 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen.

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra ac o leiaf 6 mlwydd oed i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm ac dros 12 mlwydd oed. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar y cwrs - cyntaf i'r felin.

Cwestiynau Cyffredin

Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiadau