Digwyddiadau

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
17–23 Chwefror 2020, 10.15am-4.30pm
Pris £12
Addasrwydd Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Merch ar gwrs rhaffau Sain Ffagan

Dringwch, neidiwch, camwch a siglwch eich ffordd drwy’r coed fry uwchben adeiladau Sain Ffagan, cyn cymryd y wifren wib yn ôl i dir cadarn. Taclwch 18 rhwystr CoedLan, gan gynnwys y boncyff balans, y bont gam, y rhwydi cargo a’r wifren wib.

Mae'r cwrs yn costio £12 y pen am un daith lawn o gwmpas y cwrs, sy'n cynnwys gwifren wib 50m i orffen. Prynwch eich tocynnau o'r dderbynfa yn y prif adeilad. 

Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra, a dros 6 oed, i gymryd rhan. Rhaid i blant rhwng 110cm a 130cm fod yng nghwmni unigolyn dros 130cm a dros 12 oed. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

Dylech wisgo dillad sy'n addas i'r tywydd. Esgidiau yn unig, dim sandalau, sodlau uchel, fflip-fflops nag esgidiau sy'n llithro ymlaen. Rhaid gwagio pocedi, tynnu gemwaith, a chlymu gwallt hir yn ôl.

Cwestiynau Cyffredin

Digwyddiadau