Digwyddiadau

Sgwrs: Aur cynhanesyddol: cloddio cyfrinachau ein trysorau cynnar

Wedi'i Orffen
7 Mawrth 2019, 7pm - 8.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd 8+
Archebu lle Eventbrite
Celc Burton
Celc Burton
Mae'r safon a'r math o emwaith yn anhygoel ac mae'n awgrymu cysylltiad â chyfandir Ewrop. Claddwyd y gwrthrychau gyda'i gilydd mewn pot ac mae'n dyddio o'r cyfnod 1300-1150 CC.

Mae aur wedi’i drysori fel deunydd prin a gwerthfawr ers iddo gael ei ddefnyddio gyntaf ym Mhrydain bron i 4,500 o flynyddoedd yn ôl. Mae gwrthrychau aur o Oes yr Efydd yn dal i’n hudo, ond mae llawer i’w ddysgu eto amdanynt. Bydd y ddarlith hon gan Dr Alison Sheridan (Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban) a Dr Jana Horak (Amgueddfa Cymru) yn archwilio gwrthrychau aur o Brydain a’u ffynonellau posibl. Wedi’r ddarlith, bydd cyfle i daro golwg ar aur o Oes yr Efydd yn oriel Cymru...

Mae’r ddarlith hon yn benllanw i weithdy deuddydd lle bydd ymchwilwyr rhyngwladol yn ceisio ateb rhai o’r prif gwestiynau am aur Oes yr Efydd.

Am fwy o wybodaeth am y project ewch i:

Pris: Am ddim* Rhaid talu £3.50 ar gyfer bob tocyn i gadw lle – caiff yr arian hwn ei ddychwelyd i'ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i chi fynychu'r digwyddiad.

Tocynnau 

Digwyddiadau