Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau'r Ystlumod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
31 Gorffennaf, 7, 14, 22 a 28 Awst 2019, Cyfnos
Pris £5
Addasrwydd 8+
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw.
Llun: Ystlum Hirglust
Plecotus auritus - Ystlum Hirglust

Ymunwch â ni am daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffwch chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa, hyd: 1½ awr. Parcio am ddim.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Tocynnau

 

Amseroedd dechrau:

31 Gorffennaf - 9pm DIM LLE AR ÔL

7 Awst - 8.45pm DIM LLE AR ÔL

14 Awst - 8.30pm DIM LLE AR ÔL

22 Awst - 8.15pm DIM LLE AR ÔL

28 Awst - 8pm

 

Hygyrchedd: Mae’r digwyddiad hwn yn addas i ddefnyddwyr cadair olwyn ond bydd rhaid defnyddio llwybrau amgen mewn mannau. Cysylltwch â addysg@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu os hoffech chi drafod unrhyw bryderon.

Addasrwydd: 8+

Bydd hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg a Saesneg.

Tocynnau

Digwyddiadau