Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
18 Mai 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: Cynhelir y farchnad ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: Codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

- Caws Cenarth

- Pettigrew

- Fwdge

- Taffy Fudge

- Welsh Connection

- Hive

- Guy Hottie

- Bang-On Brewery

- Field Bar

- Sarah Powney Cakes

- Miles Better Baking

- Everest Bakehouse

- Afan Valley Cider

- Welsh Valley Soapery

Digwyddiadau