Digwyddiadau

Digwyddiad: Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: Cynhelir y farchnad ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: Codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

Pettigrew Bakery

Fwdge

Little Black Hen

Tast Natur

Guy Hottie

Case for Cooking

Field Bar

Miles Better Welsh Cakes

Naturally Neath

Welsh Valley Soapery

Digwyddiadau