Digwyddiadau

DigwyddiadMarchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: Cynhelir y farchnad ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: Codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

Pettigrew Bakery

Fwdge

Little Black Hen

Tast Natur

Guy Hottie

Case for Cooking

Field Bar

Miles Better Welsh Cakes

Naturally Neath

Welsh Valley Soapery

Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiadau