Digwyddiadau

DigwyddiadMarchnad 'Real Food' Sain Ffagan

28 Medi 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: Cynhelir y farchnad ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: Codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

Caws Cenarth

Pettigrew Bakery

Macarons

Everest Bake House

Queen Bee Honey

Guy Hottie

Case for Cooking

Bang on Brewery

Field Bar

The Naked Vegan

Miles Better Welsh Cakes

Afal y Graig Cider

Welsh Valley Soapery

Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiadau