Digwyddiadau

DigwyddiadMarchnad 'Real Food' Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
16 Tachwedd 2019, 10am - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Riverside Real Food yn ymuno â ni eto ar gyfer eu marchnad fwyd fisol. Cyfle i gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol, prynu danteithion a mwynhau ymweliad â’r Amgueddfa.

 

Lleoliad: Cynhelir y farchnad ar y lawnt fechan o flaen y Prif Adeilad

Parcio: Codir y tâl arferol am barcio – mynediad am ddim i’r Amgueddfa.

 

Dyma’r stondinau fydd yn galw heibio’r mis hwn:

Caws Cenarth

Pettigrew Bakery

Tast Natur

Little Black Hen

Macarons

Good and Proper Brownies

Welsh Confection

Guy Hottie

Case for Cooking

Bang on Brewery

Field Bar

The Naked Vegan

Miles Better Welsh Cakes

Afal y Graig Cider

Welsh Valley Soapery

Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiadau