Digwyddiadau

DigwyddiadTeithiau Natur: Gwas y Neidr

Wedi'i Orffen
2 Mehefin 2019, 2pm - 3:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd 7+

Bydd ein ffrindiau yn Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru yn trefnu tair taith dywys AM DDIM dros yr haf.

Does dim angen archebu ymlaen llaw - bydd eich tywysydd yn aros wrth y Brif Fynedfa.

 

Gwas y Neidr

Mae'n Wythnos Natur Cymru. Galwch draw i chwilio am greaduriaid yn y llynnoedd a phyllau'r tanerdy. Dysgwch sut i adnabod gwahanol rywogaethau gwas y neidr, mursennod a madfallod dŵr, a chanfod pwy yw pwy a ble mae nhw'n byw.

 

Hygyrchedd: Mae'r digwyddiad yn anaddas i gadeiriau gwthio

Oedran: Addas i oed 7+

Iaith: Caiff y daith ei harwain gan hwylusydd dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

 

Digwyddiadau