Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau Natur: Helfa Drychfilod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
11 Awst 2019, 2pm - 3:30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd 7+

Bydd ein ffrindiau yn Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru yn trefnu tair taith dywys AM DDIM dros yr haf.

Does dim angen archebu ymlaen llaw - bydd eich tywysydd yn aros wrth y Brif Fynedfa.

 

Helfa Drychfilod

Dewch i grwydro tir Sain Ffagan a'n helpu ni i ganfod gloÿnnod byw, trychfilod a bywyd gwyllt arall. Byddwch chi'n defnyddio offer arbennig i ddal y creaduriaid a'u hastudio'n fanwl.

 

Hygyrchedd: Mae'r digwyddiad yn anaddas i gadeiriau gwthio

Oedran: Addas i oed 7+

Iaith: Caiff y daith ei harwain gan hwylusydd dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)

 

 

Digwyddiadau