Digwyddiadau

Digwyddiad: Calan Mai

Wedi'i Orffen
4 Mai 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan

Mae Calan Mai wedi nodi dechrau’r haf yng Nghymru ers canrifoedd. Mae’n amser i’r dyn gwyrdd ddeffro o’i aeafgwsg wrth i goed flaguro a phlanhigion flodeuo. Dyma ddiwrnod o hwyl a chanu, ac wrth gwrs, dawnsio gyda’r Fedwen Haf. Er mwyn gweld yr arfer hynafol hwn yn cael ei ddathlu mewn steil, dewch i ymuno â ni ar benwythnos Calan Mai.

Dawnsio Gwerin: 11.30am, 12.30pm a 2pm*

*Sesiwn 2pm yn cynnwys Codi'r Fedwen os bydd y tywydd yn sych.

 

Digwyddiadau