Digwyddiadau

DigwyddiadPenwythnos Crefftau Sain Ffagan - Dosbarthiadau Meistr

Wedi'i Orffen
15 a 16 Mehefin 2019, 11am-1pm neu 2pm-4pm
Pris £20
Addasrwydd 12+ (rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn)
Archebu lle Niferoedd cyfyngedig - archebwch o flaen llaw

Dewch am ddosbarth meistr dwy awr i roi cynnig ar grefft newydd.  Fel rhan o grŵp bychan dan arweiniad arbenigwr, bydd cyfle i droi'ch llaw at grefft. Dewiswch sesiwn neu ddwy o'r rhestr yma - i gyd am bris arbennig y Penwythnos Crefftau sef £20. Niferoedd cyfyngedig - archebwch o flaen llaw i osgoi unrhyw siom:

  • Cerfio ar garreg: Rhowch gynnig ar offer a thechnegau gwahanol wrth gerfio ar gerrig gyda Roland Edwards.
  • Ffeltio â Nodwydd (Sadwrn yn unig): Dysgwch dechneg ffeltio â nodwydd wrth greu creadur bach o ffeibrau gwlân Prydeinig gyda Ruth Packham www.ruthpackham.com
  • Croesbwytho: Gwnïo gwrthryfelgar - technegau traddodiadol, negeseuon cyfoes #craftivism www.twinmade.com
  • Brodwaith Peiriant: Cyfle i archwilio ochr greadigol y peiriant gwnïo - gwead, testun a phatrymau rhydd gyda Lisa Porch
  • Cerfio Pren: Rhowch gynnig ar offer a thechnegau cerfio wrth greu cyllell fenyn bren gyda Vic Phillips www.singlemaltteapot.com
  • Monoprintio: Gyda phatrymau, lliw a gwead, mae monoprintio yn dechneg gyflym a hwyliog. Cyflwyniad perffaith i’r broses greu printiau   GWEITHGAREDD WEDI EI GANSLO
  • Gwneud Sebon (addas 16+): Dewch i greu eich sebon eich hun gyda Sally Pointer www.sallypointer.com
  • Crefftau Papur: Cyfle i greu tusw unigryw o flodau papur gyda Becky Adams www.beckyadams.co.uk
  • Gwaith Lledr: Dysgwch sut i dorri a phwytho lledr i greu waled syml gyda Geraint Parfitt, un o crefftwyr Sain Ffagan.
  • Naddu Fflint: Rhowch gynnig ar naddu fflint – dyma sut oedd pobl Oes y Cerrig yn creu arfau gyda Karl Lee www.primitive-technology.co.uk

Tocynnau: Sadwrn

Tocynnau: Sul

Addas ar gyfer: Oed 12+ (rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn sy'n cymryd rhan) Mae pris y tocyn yn cynnwys holl offer a deunyddiau.

Parcio: Codir tâl parcio arferol.

Hygyrchedd: Bydd lleoliadau'r sesiynau hyn hyd at 10 munud o gerdded o'r prif adeilad. Casglwch fap wrth gyrraedd a rhowch ddigon o amser i'ch hun gyrraedd y lleoliad - bydd pob sesiwn yn dechrau'n brydlon. Rydym yn disgwyl i'r maes parcio fod yn brysur felly gadewch ddigon o amser i barcio (rydym yn awgrymu o leiaf awr).

Ad-daliad a Chyfnewid: Ni fydd modd ad-dalu na chyfnewid tocynnau - trwy brynu tocyn byddwch yn cytuno i'r telerau ac amodau hyn. Mae modd prynu tocynnau ymlaen llaw trwy Eventbrite - bydd unrhyw docynnau ar ôl yn cael eu gwerthu ar y diwrnod ar sail cyntaf i'r felin.

 

Llun: Brodwaith peiriant

Brodwaith peiriant

Llun: Blodau papur

Crefftau Papur

Llun: Croes bwytho

Croes Bwytho

Llun: Ffeltio â Nodwydd

Ffeltio â Nodwydd

Gwaith Lledr
Llun: Arfau fflint

Naddu Fflint

Digwyddiadau