Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyno Enamlo

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim lle ar ôl
2 Ebrill a 11 Mehefin 2022, 10:30am - 4:00pm
Pris £80 | £65 gostyngiad (+ ffioedd Eventbrite)
Addasrwydd 16+*
Archebu lle Eventbrite
Llun: Cwrs enamlo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Llun: Cwrs enamlo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Llun: Cwrs enamlo yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae'r cyrsiau yma bellach yn llawn - cewch rhoi eich enw ar y rhestr aros ar y tudalen Eventbrite

Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn.

Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu.

Tocynnau

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Gallwn gynnig gostyngiad o 10% yn ein bwytai a chaffis* i ddeiliaid tocyn cwrs  *(heblaw am Bopty Derwen)

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio. Bydd y tîm tocynnau yn cysylltu â chi gyda manylion drwy'r e-bost a ddarparwyd wrth archebu. 

Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd - sef Saesneg

Gostyngiad: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan).

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.

Efallai hoffech chi rhain hefyd?

 

Digwyddiadau