Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Gwehyddu Brwyn

Wedi'i Orffen
21 Mawrth 2020, 10:30am - 4:30pm
Pris £75 | £60
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

* Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. * 

  

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft gwehyddu brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu mat bwrdd brwyn neu ddau (neu fwy fyth os gallwch chi!)

Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

 

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu'r Amgueddfa 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

 

Digwyddiadau