Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Plygu Basgedi i Ddechreuwyr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
8 Chwefror 2020, 10:30yb - 4:30yp
Pris £75 | £60
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft plygu basgedi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch chi'n dysgu technegau creu basged draddodiadol.

Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Tocynnau

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.


Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae lleoliadau rhai o'n gofodau dysgu yn 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

 

Digwyddiadau