Digwyddiadau

Cwrs: Cyrsiau Hanner Dydd: Cerfio Llwyau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
2 Tachwedd 2019, 10:15yb - 12:45yp | 1:30yp - 4:00yp
Pris £50 | £40
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite
Cerfio Llwyau

Ymunwch â Vic Phillips o SingleMaltTeapot i ddysgu am yr offer a’r technegau sy’n hanfodol wrth gerfio llwy. Ar ddiwedd y gweithdy bydd y sgiliau gennych i ddefnyddio cyllyll ar gyfer amrywiaeth o brojectau cerfio, a byddwch wedi creu llwy o bren leim.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod:
- Defnyddio offer torri pren yn ddiogel
- Sut i gerfio pren gyda chyllyll
- Rhoi gorffeniad hardd i’ch llwy
- Chwilio am ddeunyddiau newydd a’r gwahaniaeth rhwng gwahanol fathau o bren.

Tocynnau

-Yr offer sydd eu hangen i gerfio a sut i ofalu amdanynt

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa.

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu mae nifer o leoliadau yn yr Amgueddfa yn gwerthu bwyd. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o’r dderbynfa yn y Neuadd Groeso o 10am ymlaen.Amseroedd cychwyn 10.15am neu 1.30pm
Cod post llywio â lloeren – CF5 6XB
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu cyfieithu ar y pryd os hoffech gymryd rhan yn Gymraeg. Wrth brynu eich tocynnau, dewiswch y tocyn sy’n adlewyrchu eich dewis iaith gan wneud yn siwr bod gennych docyn i bob unigolyn. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.
Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.
Addas i oed:18+

Digwyddiadau