Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Tymhorau yn yr Ardd - Hydref

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i ganslo
29 Medi 2020, 10.30am - 1pm
Pris £35 | £26
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite
Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. 
 

Dewch i fwynhau bore ym mhrydferthwch gerddi Sain Ffagan yn dysgu mwy am yr hyn sydd i'w wneud yn yr ardd y tymor hwn. Bydd dangosiadau ymarferol a chyfle i ystwytho eich bysedd gwyrdd eich hun gyda rhai tasgau tymhorol.

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio am 10am.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r Brif Fynedfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Tocynnau

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Hygyrchedd: Gallai'r cwrs hwn fod yn anaddas i bobl â phroblemau symudedd oherwydd lleoliad y gweithgareddau yn y gerddi. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

Digwyddiadau