Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Tymhorau yn yr Ardd - Hydref

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Medi 2020, 10.30am - 1pm
Pris £35 | £26
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Dewch i fwynhau bore ym mhrydferthwch gerddi Sain Ffagan yn dysgu mwy am yr hyn sydd i'w wneud yn yr ardd y tymor hwn. Bydd dangosiadau ymarferol a chyfle i ystwytho eich bysedd gwyrdd eich hun gyda rhai tasgau tymhorol.

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio am 10am.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r Brif Fynedfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Tocynnau

Iaith: Mae rhai staff yn siarad Cymraeg, rhai'n dysgu ac eraill yn siarad Saesneg yn unig. Cadwch lygad am y llinynau Iaith Gwaith sy'n dangos pwy yw pwy. Os ydych chi'n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Hygyrchedd: Gallai'r cwrs hwn fod yn anaddas i bobl â phroblemau symudedd oherwydd lleoliad y gweithgareddau yn y gerddi. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+

Digwyddiadau