Digwyddiadau

DigwyddiadArchaeoleg yn Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf 2019, 10:00 - 4:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dysgwch ragor am y ffeithiau tu ôl i'r straeon.

Mae gan Sain Ffagan dair oriel newydd sy'n cyfuno'r casgliadau hanes ac archaeoleg cenedlaethol i roi golwg newydd ar fywyd yng Nghymru dros 230,000 o flynyddoedd.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau, trafodaethau a gweithgareddau yn canolbwyntio ar drysorau archaeolegol o'n casgliadau, fel rhan o Ŵyl Archaeoleg sy'n digwydd ledled Prydain.

 • Dysgwch am fywyd a marwolaeth yng Nghymru Oes yr Haearn drwy astudio'r dystiolaeth yn ein hail-gread o fedd Rhyfelwr Celtaidd.
 • Trowch eich llaw at weithgareddau i'r teulu cyfan fydd yn ysbrydoli eich archaeolegwyr ifanc.
 • Galwch draw i Stiwdio Gweithdy i gyfarfod y curaduron sy'n gofalu am rai o wrthrychau hynaf casgliad yr Amgueddfa. (rhif 32 ar y map)

Sgyrsiau yn y Ddarlithfa

 • 11am Dadorchuddio cerbyd rhyfel Celtaidd cyntaf Cymru
  • Y cyfle cyntaf i glywed am ganfyddiad a dadorchuddiad archaeolegol cyffrous cerbyd rhyfel yn Sir Benfro gydag Adam Gwilt, y Curadur Cynhanesyddol
 • 12pm Llychlynwyr yng Nghymru
  • Dysgwch am y technegau gwyddonol sydd wedi helpu i ddatgelu hanes y Llychlynwyr yng Nghymru gyda Dr Mark Redknap
 • 1pm  Côr y Cewri: Cerrig Gleision Cymru
  •    Hanes cyfraniad Cymru at un o weithiau cynhanesyddol enwocaf y byd gyda'r Athro Richard Bevins.

Mae pob sgwrs tua 30-40 munud o hyd gyda chyfle i holi cwestiynau i gloi. Mae'r Ddarlithfa yng Nghanolfan Ddysgu Weston (rhif 2 ar y map).

Teithiau Oriel:

 •  2pm Byw a Bod a Cymru...
  •    Dr Mark Redknap fydd yn eich tywys drwy'r casgliadau Archaeoleg yn ein horielau newydd.
  •    Cyfarfod y tu allan i ddrysau oriel Cymru... / Byw a Bod (rhif 3/4 ar y map)
 • 3pm Gweithdy
  •    Adam Gwilt, y Curadur Cynhanesyddol, fydd yn eich tywys drwy'r casgliadau Archaeoleg yn Gweithdy, ein oriel grefftau newydd.
  •    Cyfarfod yn Oriel Gweithdy (rhif 32 ar y map)
Ffoto: Sgerbwd

Ail-gread bedd milwr Celtaidd

Digwyddiadau