Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Cyflwyniad i Waith Lledr

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 Tachwedd 2019, 10:30am - 4pm
Pris £85 | £70
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Cwrs diwrnod yn rhoi’r cyfle i chi droi eich llaw at waith lledr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Mewn grŵp bychan dan ofal clocsiwr yr Amgueddfa, Geraint Parfitt, byddwch chi’n dysgu sut i dorri, pwytho a siapio lledr, a chreu pwrs bach hardd. Os oes amser ar ôl ar ddiwedd y dydd, bydd cyfle i chi ddewis eitem arall fechan i’w chreu o’r rhestr.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr ac mae’r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.
Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle. 
Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Tocynnau

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).
Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.
Gostyngiadau: pobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Addas i oed: 18+

 

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

Digwyddiadau