Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Pobi Bara Traddodiadol

Wedi'i Orffen
7 Medi 2019, 8:45am - 1:30pm
Pris £80 / £65
Addasrwydd 18+
Archebu lle Eventbrite

Mrs Susannah Roblings yn pobi bara mewn ffwrn frics ar Heol Farriers, Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, tua dechrau'r 1930au.

Cwrs diwrnod yn cynnig cyfle unigryw i droi eich llaw at bobi bara traddodiadol a chael eich ysbrydoli gan awyrgylch Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fel rhan o'r Ŵyl Fwyd eleni.

Bydd Nick Macleod o One Mile Bakery yng Nghaerdydd yn dysgu'r holl dechnegau angenrheidiol i greu bara cartref blasus, traddodiadol.

Dysgwch ragor am grefft hynafol pobi bara a chyfarfod y melinydd yn y felin flawd. Bydd cyfle i falu eich blawd eich hun cyn mynd yn ôl i dylino'r toes. Ar ôl i'r toes godi, bydd yn cael ei bobi ym mhopty Georgetown, ein popty cymunedol hanesyddol, a byddwch chi'n mynd adref â thorth flasus eich hun ar ddiwedd y cwrs.

Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy'n addas i ddechreuwyr a phobl â phrofiad blaenorol o bobi bara. Pris tocyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar y diwrnod.

 

Tocynnau

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd, ymweld â stondinau'r ŵyl neu ddefnyddio caffis a bwytai yr Amgueddfa. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio – casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

 

Mae’r Amgueddfa’n cadw’r hawl i addasu'r amserlen a'i chynnwys os oes angen gwneud hynny er mwyn sicrhau digwyddiad diogel a hwyliog.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Addasrwydd: 18+

Gostyngiadau: bobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Lleoliad: Stiwdio 1, Canolfan Ddysgu Weston

Hygyrchedd: Mae Canolfan Ddysgu Weston yn y Prif Adeilad, ac yn hygyrch i bawb. Mae elfennau o'r cwrs yn cynnwys cerdded yn yr awyr agored i Felin Bompren a Phopty Georgetown. Mae'r ddau adeilad tua 5/10 munud o'r Prif Adeilad. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

 

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

Digwyddiadau