Digwyddiadau

DigwyddiadTân a Mwg yn cyflwyno…Gwledda

Wedi'i Orffen
6 Medi 2019, 7:15pm
Pris £60
Addasrwydd 18+

Mae Tân a Mwg a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn eich gwahodd i brofi gwledd yn awyrgylch hudolus Llys Llywelyn

I agor Gŵyl Fwyd Sain Ffagan eleni, bydd Tân a Mwg yn cyflwyno pump cwrs cywrain sy’n ddathliad o dir Cymru, gan ddefnyddio cynnyrch gan ffermwyr a thyfwyr lleol.

Cyfle i fod ymysg y cyntaf i giniawa yn llys tywysog canoloesol Sain Ffagan, a phrofi bwydlen dymhorol arbennig, wedi’i siapio a’i hysbrydoli gan gyfoeth ein gwlad. 

Dewch i rannu bwyd hyfryd a cherddoriaeth swynol mewn lleoliad arbennig.

Cyrraedd am 7.15pm. Gweinir y bwyd am 8pm.

 

Tocynnau

 

----------------------------------------------------------

Mae Tân a Mwg yn creu profiadau gwledda cymunedol ledled Cymru, gan ddod â phobl ynghyd ac yn nes at eu cynhyrchwyr bwyd lleol. Maent yn canolbwyntio ar yr hen dechnegau o baratoi a chadw bwyd, ac yn agored i ddylanwadau o’n cymuned amrywiol. Caiff traddodiadau a thechnegau eu parchu a’u hail-ddyfeisio.

---------------------------------------------------------

 

Bwydlen i gael ei datgelu ar y noson

Gallwn ddarparu ar gyfer holl anghenion dietegol o gael gwybod ymlaen llaw (fegan, llysieuol, di-glwten).

 

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Tocynnau yn cynnwys pedwar cwrs a choctel wrth gyrraedd (coctels di-alcohol ar gael).

Bydd cwrw a gwinoedd naturiol ar gael i’w prynu o’r bar.

 

Addasrwydd:   18+

Pris:                 £60

Lleoliad:           Llys Llywelyn, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Hygyrchedd:   Mae Llys Llywelyn 10 munud ar droed o brif fynedfa a maes parcio’r Amgueddfa – cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk ymlaen llaw i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.

 

Digwyddiadau