Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Trwsio Trwsiadus

Wedi'i Orffen
2 Tachwedd 2019, 11am-4pm
Pris £65 / £55 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle Archebwch trwy Eventbrite
Llun: Brodwaith

Gwniadwaith disgybl ysgol, 1887. © Amgueddfa Cymru

Llun: Sanau gwlan

Sanau gwlân o Landudoch, 1850au. © Amgueddfa Cymru

Llun: Llyfr lloffion

Llyfr lloffion yn cynnwys esiamplau o dechnegau gwniadwaith, 1830au. ©Amgueddfa Cymru

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at dechnegau trwsio traddodiadol ffabrig gwlân a gwehyddu. Rhowch fywyd newydd i'r wardrob a rhoi pwyth o gariad i rai o'ch hoff ddillad. Dan lygad y darlithydd, ymchwilydd a chrefftwraig Angela Maddock, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i roi eich stamp eich hun ar eich steil.

Bydd y diwrnod yn edrych ar dechnegau trwsio gwehyddu a Swiss, yn ogystal â phwythau addurniadol i drwsio tecstilau. Bydd cyfle hefyd i ddwyn ysbrydoliaeth o decstilau yng nghasgliadau’r Amgueddfa sydd wedi'u trwsio. Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy'n addas i ddechreuwyr a phobl â phrofiad blaenorol o decstilau a gwnïo. 

Pris tocyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar y diwrnod, ond dewch â hen ddilledyn gwlân neu wedi'i wehyddu gyda chi i roi cynnig ar drwsio twll neu ôl treulio.

Tocynnau

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: mae ein gofodau addysg i gyd yn hygyrch ond mae rhai lleoliadau tua 5-10 munud o'r Prif Adeilad. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: pobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.

 

 

Digwyddiadau