Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs 2 ddiwrnod: Creu Stôl Bren

Dim lle ar ôl
8 a 9 Chwefror 2020, 10.15am-4pm
Pris £190 / £160 gostyngiad
Addasrwydd 16+ *
Archebu lle Archebwch trwy Eventbrite
Llun: Stôl bren
Lllun: Stôl bren

Cwrs dau ddiwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at greu celfi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Byddwch yn defnyddio offer llaw a thechnegau traddodiadol o greu stôl drithroed o bren caled lleol. Tiwtor y cwrs yw Chris Williams, saer Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2018 a ysbrydolwyd gan gasgliadau Sain Ffagan.

Diwrnod un 10.15am – 4pm

·         Cyflwyniad

·         Creu a siapio pen a choesau'r stôl

·         Plaenio'r coesau i siâp octagon

·         Creu uniadau mortais a thyno

Diwrnod dau 10.15am – 4pm

·         Drilio tyllau i'r coesau

·         Gludo'r uniadau a unioni'r coesau

·         Sandio a cwyrio'r stôl

Mae'r gweithdy'n addas i ddechreuwyr ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Tocynnau

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw. Cwrs dau ddiwrnod yw hwn, a rhaid i chi fod ar gael ar gyfer y ddau ddyddiad.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu'r Amgueddfa 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Gostyngiadau i fyfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy'n derbyn budd-daliadau, pobl dros 60 oed a dan 18 (rhaid i blant 16-18 fod yng nghwmni oedolyn sy'n cymryd rhan)

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Addas i oed: 16+ (rhaid i blant 16-18 fod yng nghwmni oedolyn sy'n cymryd rhan)

 

Digwyddiadau