Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
Sadwrn 2 Mai NEU Sul 3 Mai, 10.30am-4.30pm
Pris £120 | £95 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle Archebwch trwy Eventbrite

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft hynafol y gof yn adeilad newydd sbon Gweithdy - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw.

Mewn grŵp bychan dan ofal gof yr Amgueddfa, Andrew Murphy, byddwch chi'n dysgu sut i drin dur eirias a chreu eich addurn metel prydferth eich hun.  Bydd pawb yn creu procer syml, yn ogystal â rhai addurniadau bychain o'n rhestr (os fydd amser).

Mae'r diwrnod llawn hwyl hwn yn addas i ddechreuwyr. Bydd tri lle i'w archebu bob diwrnod.

Buy Tickets

Gwybodaeth diogelwch:

Rhaid i bawb fydd yn cymryd rhan yn y cwrs hwn wisgo dillad addas (gweler y rhestr isod), a dilyn cyfarwyddiadau'r gof am ddiogelwch yn yr efail.

  • Rhaid i unrhyw ddillad fod wedi eu gwneud o ffibr naturiol, cotwm 100% os yn bosib.
  • Rhaid gwisgo llewys hir.
  • Rhaid gwisgo trowsus hir sy'n cyrraedd top yr esgid.
  • Rhaid gwisgo esgidiau diogelwch. Rhaid dod â'ch esgidiau eich hun.
  • Rhaid gwisgo'r sbectolau diogelwch gaiff eu darparu yn yr efail drwy'r amser. Darperir ffedog ledr hefyd.
  • Os na fyddwch yn dilyn cyfarwyddiadau diogelwch y gof, caiff y sesiwn ei chanslo.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.

Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Please book your tickets at least one week before the event.

Hygyrchedd: Mae Gweithdy 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addasrwydd: 18+

Digwyddiadau