Digwyddiadau

DigwyddiadCymru a Bryniau Casia-Jaintia, gogledd ddwyrain India: Trafodion Diwylliannol.

Wedi'i Orffen
12 Hydref 2019, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Diwrnod yn edrych ar y cysylltiadau diwylliannol rhwng Cymru a Bryniau Casia-Jaintia, Meghalaya, gogledd ddwyrain India, ar sail ymchwil gan gydweithwyr Cymreig a Chasi; ariennir gan The Leverhulme Trust.

  • Dysgwch am y presenoldeb Cymreig yng ngogledd ddwyrain India a dylanwad Cenhadaeth Dramor y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig ar ddiwylliant y Casiaid, a dylanwad diwylliant Casi ar y Cymry.
  • Profwch weithgareddau addas i’r teulu cyfan, yn seiliedig ar straeon gwerin a drama o Fryniau Casia-Jaintia.
  • Mwynhewch sesiynau amrywiol ar y berthynas rhwng y ddau ddiwylliant a dewch i weld rhai o wrthrychau y casgliad cenhadol.
  • Gwyliwch gerddorion Casi a Chymreig yn perfformio yn ystod y dydd.

Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw trwy Eventbrite ar gyfer rhai gweithgareddau – bydd unrhyw docynnau ar ôl yn cael eu dosbarthu ar y diwrnod ar sail cyntaf i'r felin.

Tocynnau

10-11.15am: Y Ddarlithfa, Canolfan Ddysgu Weston (map rhif: 2)

Cyflwyno Cymru a Bryniau Casia-Jaintia, Meghalaya – Yr Athro Lisa Lewis, Prifysgol De Cymru (PDC); yr Athro Desmond Kharmawphlang, North-eastern Hill University (NEHU); Dr Helen Davies (PDC); Gareth Bonello (PDC); Benedict Hynñiewta (NEHU); Lapdiang Syiem (perfformwraig o Fryniau Casia); Rhys ap Trefor (perfformiwr o Gymru); ffilm gan Dr Aparna Sharma, University of California Los Angeles. Bydd y sesiwn yn cynnwys trafodaeth ar wrthrychau o’r Casgliad Cenhadol, trwy ganiatâd caredig Cymdeithas Hanes Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Awgrymir archebu ymlaen llaw 

 

11.30am-12pm: Yr Atriwm (map rhif: 1)

Set acwstig fyw o gerddoriaeth Cymreig a Casi, gyda Gareth Bonello a Benedict Hynñiewta

 

12.15-12.45pm: Stiwdio 1, Canolfan Ddysgu Weston (map rhif: 2)

Gweithdy Drama i blant 4-11 oed

Gweithdy dwyieithog Cymraeg/Saesneg

Rhaid archebu ymlaen llaw

 

1.15-1.45pm: Y Talwrn (map rhif: 20)

Chwedlau Casi, gan gynnwys Stori’r Ceiliog gyda Desmond Kharmawphlang

 

2.15-2.45pm: Y Ddarlithfa, Canolfan Ddysgu Weston (map rhif: 2)

Cofio Bryniau Casia-Jaintia. Sgwrs gyda phlant y cenhadon Cymreig.

Dwyieithog/cyfieithu ar y pryd.

 

3-4pm: Stiwdio 3, Canolfan Ddysgu Weston (map rhif: 2)

Perfformiad gan aelodau’r Gydweithfa Casi-Cymru: ‘Perfformio’r Daith’, wedi’i seilio ar chwedloniaeth Gasi a llythyron adref gan genhadon Cymreig. Perfformiad amlieithog Casi, Cymraeg a Saesneg. Sgwrs i ddilyn wedi’r sioe.

Awgrymir archebu ymlaen llaw

Digwyddiadau