Digwyddiadau

Digwyddiad: Canu yn y Capel

Wedi'i Orffen
14–15 a 21–22 Rhagfyr 2019, 10.30am-4pm
Pris £5
Addasrwydd Pawb
Canu carolau yng Nghapel Pen-rhiw
Canu yn Capel Pen-rhiw

Pa ffordd well o fynd i ysbryd yr ŵyl na chanu carolau yn yr Amgueddfa?

Dewch draw i Gapel Pen-rhiw, adeilad o’r 18fed ganrif, ar gyfer un o’n digwyddiadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd. Bydd digon o garolau traddodiadol yn ogystal ag ambell glasur fwy cyfoes.


10:30-11:00        Saesneg
12:00-12:30        Saesneg
14:00-14:30        Saesneg
15:30-16:00        Cymraeg

 

Mae'ch tocyn Canu yn y Capel yn cynnwys gostyngiad o 10% ar ddiodydd poeth yn Y Gegin (Yn cynnwys: gwin poeth, tê, coffi, coffi gyda gwirod a siocled poeth). Dangoswch eich tocyn wrth y til er mwyn hawlio'ch gostyngiad. Mae'r cynnig yma'n ddilys ar ddiwrnod y digwyddiad yn unig.

 

Cwestiynau Cyffredinol

Tocynnau

 

*Rhaid i bawb sy’n dod gael tocyn. Dim angen tocyn ar gyfer plant dan 2 oed a phlant bach yn eich breichiau, ond rhaid gadael pob pram tu allan i’r adeiladau hanesyddol.

Hygyrchedd: oherwydd natur hanesyddol y capel, ychydig o le sydd ar gyfer cadeiriau olwyn. Dewiswch le cadair olwyn wrth brynu’ch tocyn. 

**Os ydych chi’n cyfuno’r digwyddiad hwn gydag unrhyw un o sesiynau 'Siôn Corn a'i Ffrindiau', gadewch 30 munud i gerdded o un gweithgaredd i’r llall**

Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid am ddyddiad neu ddigwyddiad arall. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwbl hapus â’ch dewisiadau cyn archebu.

Cŵn tywys yn unig ar gyfer y digwyddiad hwn

Digwyddiadau